Composite beam bridge

Rate this post

Composite beam bridge là gì?

Composite beam bridge có nghĩa là Cầu dầm liên hợp

Composite beam bridge có nghĩa là Cầu dầm liên hợp
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Chưa được phân loại.

Cầu dầm liên hợp Tiếng Anh là gì?

Cầu dầm liên hợp Tiếng Anh có nghĩa là Composite beam bridge.

Ý nghĩa – Giải thích

Composite beam bridge nghĩa là Cầu dầm liên hợp.

Đây là cách dùng Composite beam bridge. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Chưa được phân loại Composite beam bridge là gì? (hay giải thích Cầu dầm liên hợp nghĩa là gì?) . Định nghĩa Composite beam bridge là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Composite beam bridge / Cầu dầm liên hợp. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Composite beam bridge mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Composite beam bridge .

Read More:   university of life Tiếng Anh là gì?
Check Also
Close
Back to top button