Compass calibration

Rate this post

Compass calibration là gì?

Compass calibration có nghĩa là Định chuẩn la bàn

Compass calibration có nghĩa là Định chuẩn la bàn.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Định chuẩn la bàn Tiếng Anh là gì?

Định chuẩn la bàn Tiếng Anh có nghĩa là Compass calibration.

Ý nghĩa – Giải thích

Compass calibration nghĩa là Định chuẩn la bàn..

Đây là cách dùng Compass calibration. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Compass calibration là gì? (hay giải thích Định chuẩn la bàn. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Compass calibration là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Compass calibration / Định chuẩn la bàn.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Compass calibration mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Compass calibration .

Read More:   Inside caliper
Check Also
Close
  • Charcoal
Back to top button