Compactness

Rate this post

Compactness là gì?

Compactness có nghĩa là Độ chặt

Compactness có nghĩa là Độ chặt
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Chưa được phân loại.

Độ chặt Tiếng Anh là gì?

Độ chặt Tiếng Anh có nghĩa là Compactness.

Ý nghĩa – Giải thích

Compactness nghĩa là Độ chặt.

Đây là cách dùng Compactness. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Chưa được phân loại Compactness là gì? (hay giải thích Độ chặt nghĩa là gì?) . Định nghĩa Compactness là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Compactness / Độ chặt. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Compactness mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Compactness .

Read More:   JavaScript engine
Check Also
Close
Back to top button