Communion table

Rate this post

Communion table là gì?

Communion table có nghĩa là Bàn hiệp lễ

Communion table có nghĩa là Bàn hiệp lễ
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Chưa được phân loại.

Bàn hiệp lễ Tiếng Anh là gì?

Bàn hiệp lễ Tiếng Anh có nghĩa là Communion table.

Ý nghĩa – Giải thích

Communion table nghĩa là Bàn hiệp lễ.

Đây là cách dùng Communion table. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Chưa được phân loại Communion table là gì? (hay giải thích Bàn hiệp lễ nghĩa là gì?) . Định nghĩa Communion table là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Communion table / Bàn hiệp lễ. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Communion table mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Communion table .

Read More:   Air suspension solenoid valve block
Check Also
Close
Back to top button