Communication circuit wiring repair

Rate this post

Communication circuit wiring repair là gì?

Communication circuit wiring repair có nghĩa là Sửa chữa mạch điện giao tiếp

Communication circuit wiring repair có nghĩa là Sửa chữa mạch điện giao tiếp.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Sửa chữa mạch điện giao tiếp Tiếng Anh là gì?

Sửa chữa mạch điện giao tiếp Tiếng Anh có nghĩa là Communication circuit wiring repair.

Ý nghĩa – Giải thích

Communication circuit wiring repair nghĩa là Sửa chữa mạch điện giao tiếp..

Đây là cách dùng Communication circuit wiring repair. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Communication circuit wiring repair là gì? (hay giải thích Sửa chữa mạch điện giao tiếp. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Communication circuit wiring repair là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Communication circuit wiring repair / Sửa chữa mạch điện giao tiếp.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Communication circuit wiring repair mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Communication circuit wiring repair .

Read More:   服务设施 tiếng trung là gì?
Back to top button