Commercial vehicle

Rate this post

Commercial vehicle là gì?

Commercial vehicle có nghĩa là Xe kinh doanh (chở hàng hoặc hành khách)

Commercial vehicle có nghĩa là Xe kinh doanh (chở hàng hoặc hành khách).
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Xe kinh doanh (chở hàng hoặc hành khách) Tiếng Anh là gì?

Xe kinh doanh (chở hàng hoặc hành khách) Tiếng Anh có nghĩa là Commercial vehicle.

Ý nghĩa – Giải thích

Commercial vehicle nghĩa là Xe kinh doanh (chở hàng hoặc hành khách)..

Đây là cách dùng Commercial vehicle. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Commercial vehicle là gì? (hay giải thích Xe kinh doanh (chở hàng hoặc hành khách). nghĩa là gì?) . Định nghĩa Commercial vehicle là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Commercial vehicle / Xe kinh doanh (chở hàng hoặc hành khách).. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Commercial vehicle mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Commercial vehicle .

Read More:   手术室 tiếng trung là gì?
Check Also
Close
  • Table
Back to top button