Commander

Rate this post

Commander là gì?

Commander có nghĩa là sĩ quan chỉ huy

Commander có nghĩa là sĩ quan chỉ huy
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Quân đội.

sĩ quan chỉ huy Tiếng Anh là gì?

sĩ quan chỉ huy Tiếng Anh có nghĩa là Commander.

Ý nghĩa – Giải thích

Commander nghĩa là sĩ quan chỉ huy.

Đây là cách dùng Commander. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Quân đội Commander là gì? (hay giải thích sĩ quan chỉ huy nghĩa là gì?) . Định nghĩa Commander là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Commander / sĩ quan chỉ huy. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Commander mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Commander .

Read More:   Overhair
Check Also
Close
Back to top button