Coloring matter

Rate this post

Coloring matter là gì?

Coloring matter có nghĩa là chất nhuộm màu

Coloring matter có nghĩa là chất nhuộm màu
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Hóa học.

chất nhuộm màu Tiếng Anh là gì?

chất nhuộm màu Tiếng Anh có nghĩa là Coloring matter.

Ý nghĩa – Giải thích

Coloring matter nghĩa là chất nhuộm màu.

Đây là cách dùng Coloring matter. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Hóa học Coloring matter là gì? (hay giải thích chất nhuộm màu nghĩa là gì?) . Định nghĩa Coloring matter là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Coloring matter / chất nhuộm màu. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Coloring matter mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Coloring matter .

Read More:   Trapper
Check Also
Close
Back to top button