Coincide

Rate this post

Coincide là gì?

Coincide có nghĩa là trùng hợp

Coincide có nghĩa là trùng hợp
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Hóa học.

trùng hợp Tiếng Anh là gì?

trùng hợp Tiếng Anh có nghĩa là Coincide.

Ý nghĩa – Giải thích

Coincide nghĩa là trùng hợp.

Đây là cách dùng Coincide. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Hóa học Coincide là gì? (hay giải thích trùng hợp nghĩa là gì?) . Định nghĩa Coincide là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Coincide / trùng hợp. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Coincide mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Coincide .

Read More:   炼乳 tiếng trung là gì?
Back to top button