Coil tower

Rate this post

Coil tower là gì?

Coil tower có nghĩa là Đầu thứ cấp của bôbin

Coil tower có nghĩa là Đầu thứ cấp của bôbin.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Đầu thứ cấp của bôbin Tiếng Anh là gì?

Đầu thứ cấp của bôbin Tiếng Anh có nghĩa là Coil tower.

Ý nghĩa – Giải thích

Coil tower nghĩa là Đầu thứ cấp của bôbin..

Đây là cách dùng Coil tower. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Coil tower là gì? (hay giải thích Đầu thứ cấp của bôbin. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Coil tower là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Coil tower / Đầu thứ cấp của bôbin.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Coil tower mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Coil tower .

Read More:   防火障 tiếng trung là gì?
Check Also
Close
Back to top button