Coffering ceiling

Rate this post

Coffering ceiling là gì?

Coffering ceiling có nghĩa là Trần hộp (chia ô lõm trên cao)

Coffering ceiling có nghĩa là Trần hộp (chia ô lõm trên cao)
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Chưa được phân loại.

Trần hộp (chia ô lõm trên cao) Tiếng Anh là gì?

Trần hộp (chia ô lõm trên cao) Tiếng Anh có nghĩa là Coffering ceiling.

Ý nghĩa – Giải thích

Coffering ceiling nghĩa là Trần hộp (chia ô lõm trên cao).

Đây là cách dùng Coffering ceiling. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Chưa được phân loại Coffering ceiling là gì? (hay giải thích Trần hộp (chia ô lõm trên cao) nghĩa là gì?) . Định nghĩa Coffering ceiling là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Coffering ceiling / Trần hộp (chia ô lõm trên cao). Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Coffering ceiling mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Coffering ceiling .

Read More:   膳宿 tiếng trung là gì?
Check Also
Close
Back to top button