Coat without collar

Rate this post

Coat without collar là gì?

Coat without collar có nghĩa là (n) Áo không cổ

Coat without collar có nghĩa là (n) Áo không cổ.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Giày da may mặc.

(n) Áo không cổ Tiếng Anh là gì?

(n) Áo không cổ Tiếng Anh có nghĩa là Coat without collar.

Ý nghĩa – Giải thích

Coat without collar nghĩa là (n) Áo không cổ..

Đây là cách dùng Coat without collar. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Giày da may mặc Coat without collar là gì? (hay giải thích (n) Áo không cổ. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Coat without collar là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Coat without collar / (n) Áo không cổ.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Coat without collar mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Coat without collar .

Read More:   Right first time
Check Also
Close
Back to top button