Coalescer filter element

Rate this post

Coalescer filter element là gì?

Coalescer filter element có nghĩa là Lưới lọc cặn

Coalescer filter element có nghĩa là Lưới lọc cặn.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Lưới lọc cặn Tiếng Anh là gì?

Lưới lọc cặn Tiếng Anh có nghĩa là Coalescer filter element.

Ý nghĩa – Giải thích

Coalescer filter element nghĩa là Lưới lọc cặn..

Đây là cách dùng Coalescer filter element. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Coalescer filter element là gì? (hay giải thích Lưới lọc cặn. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Coalescer filter element là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Coalescer filter element / Lưới lọc cặn.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Coalescer filter element mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Coalescer filter element .

Read More:   黑莓 tiếng trung là gì?
Check Also
Close
Back to top button