Clutch pedal inspection

Rate this post

Clutch pedal inspection là gì?

Clutch pedal inspection có nghĩa là Kiểm tra bàn đạp ly hợp

Clutch pedal inspection có nghĩa là Kiểm tra bàn đạp ly hợp.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Kiểm tra bàn đạp ly hợp Tiếng Anh là gì?

Kiểm tra bàn đạp ly hợp Tiếng Anh có nghĩa là Clutch pedal inspection.

Ý nghĩa – Giải thích

Clutch pedal inspection nghĩa là Kiểm tra bàn đạp ly hợp..

Đây là cách dùng Clutch pedal inspection. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Clutch pedal inspection là gì? (hay giải thích Kiểm tra bàn đạp ly hợp. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Clutch pedal inspection là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Clutch pedal inspection / Kiểm tra bàn đạp ly hợp.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Clutch pedal inspection mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Clutch pedal inspection .

Read More:   Dirt dissolving capacity
Back to top button