Chinese collar

Rate this post

Chinese collar là gì?

Chinese collar có nghĩa là (n) Bâu lãnh tụ

Chinese collar có nghĩa là (n) Bâu lãnh tụ
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Giày da may mặc.

(n) Bâu lãnh tụ Tiếng Anh là gì?

(n) Bâu lãnh tụ Tiếng Anh có nghĩa là Chinese collar.

Ý nghĩa – Giải thích

Chinese collar nghĩa là (n) Bâu lãnh tụ.

Đây là cách dùng Chinese collar. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Giày da may mặc Chinese collar là gì? (hay giải thích (n) Bâu lãnh tụ nghĩa là gì?) . Định nghĩa Chinese collar là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Chinese collar / (n) Bâu lãnh tụ. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Chinese collar mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Chinese collar .

Read More:   Superior
Check Also
Close
Back to top button