Chillid steel

Rate this post

Chillid steel là gì?

Chillid steel có nghĩa là Thép đã tôi

Chillid steel có nghĩa là Thép đã tôi
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Chưa được phân loại.

Thép đã tôi Tiếng Anh là gì?

Thép đã tôi Tiếng Anh có nghĩa là Chillid steel.

Ý nghĩa – Giải thích

Chillid steel nghĩa là Thép đã tôi.

Đây là cách dùng Chillid steel. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Chưa được phân loại Chillid steel là gì? (hay giải thích Thép đã tôi nghĩa là gì?) . Định nghĩa Chillid steel là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Chillid steel / Thép đã tôi. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Chillid steel mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Chillid steel .

Read More:   Jet fuel
Back to top button