Chest

Rate this post

Chest là gì?

Chest có nghĩa là (n) Vòng ngực, ngực

Chest có nghĩa là (n) Vòng ngực, ngực
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Giày da may mặc.

(n) Vòng ngực, ngực Tiếng Anh là gì?

(n) Vòng ngực, ngực Tiếng Anh có nghĩa là Chest.

Ý nghĩa – Giải thích

Chest nghĩa là (n) Vòng ngực, ngực.

Đây là cách dùng Chest. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Giày da may mặc Chest là gì? (hay giải thích (n) Vòng ngực, ngực nghĩa là gì?) . Định nghĩa Chest là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Chest / (n) Vòng ngực, ngực. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Chest mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Chest .

Read More:   Spark breakaway
Back to top button