Check engine warning light

Rate this post

Check engine warning light là gì?

Check engine warning light có nghĩa là Đèn báo kiểm tra động cơ

Check engine warning light có nghĩa là Đèn báo kiểm tra động cơ.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Đèn báo kiểm tra động cơ Tiếng Anh là gì?

Đèn báo kiểm tra động cơ Tiếng Anh có nghĩa là Check engine warning light.

Ý nghĩa – Giải thích

Check engine warning light nghĩa là Đèn báo kiểm tra động cơ..

Đây là cách dùng Check engine warning light. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Check engine warning light là gì? (hay giải thích Đèn báo kiểm tra động cơ. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Check engine warning light là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Check engine warning light / Đèn báo kiểm tra động cơ.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Check engine warning light mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Check engine warning light .

Read More:   Working conditions
Check Also
Close
Back to top button