Charge air cooler

Rate this post

Charge air cooler là gì?

Charge air cooler có nghĩa là Thiết bị làm mát không khí nạp

Charge air cooler có nghĩa là Thiết bị làm mát không khí nạp.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Thiết bị làm mát không khí nạp Tiếng Anh là gì?

Thiết bị làm mát không khí nạp Tiếng Anh có nghĩa là Charge air cooler.

Ý nghĩa – Giải thích

Charge air cooler nghĩa là Thiết bị làm mát không khí nạp..

Đây là cách dùng Charge air cooler. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Charge air cooler là gì? (hay giải thích Thiết bị làm mát không khí nạp. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Charge air cooler là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Charge air cooler / Thiết bị làm mát không khí nạp.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Charge air cooler mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Charge air cooler .

Read More:   Cooling system partial draining and vacuum filling
Check Also
Close
Back to top button