Charge air cooler outlet pipe check

Rate this post

Charge air cooler outlet pipe check là gì?

Charge air cooler outlet pipe check có nghĩa là Kiểm tra ống ra bộ làm mát không khí nạp

Charge air cooler outlet pipe check có nghĩa là Kiểm tra ống ra bộ làm mát không khí nạp.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Kiểm tra ống ra bộ làm mát không khí nạp Tiếng Anh là gì?

Kiểm tra ống ra bộ làm mát không khí nạp Tiếng Anh có nghĩa là Charge air cooler outlet pipe check.

Ý nghĩa – Giải thích

Charge air cooler outlet pipe check nghĩa là Kiểm tra ống ra bộ làm mát không khí nạp..

Đây là cách dùng Charge air cooler outlet pipe check. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Charge air cooler outlet pipe check là gì? (hay giải thích Kiểm tra ống ra bộ làm mát không khí nạp. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Charge air cooler outlet pipe check là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Charge air cooler outlet pipe check / Kiểm tra ống ra bộ làm mát không khí nạp.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Read More:   https://Website của chúng tôi/initial-checks-tieng-anh-ky-thuat-o-to/

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Charge air cooler outlet pipe check mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Charge air cooler outlet pipe check.

Check Also
Close
  • making
Back to top button