Change valve

Rate this post

Change valve là gì?

Change valve có nghĩa là Van sang số

Change valve có nghĩa là Van sang số.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Van sang số Tiếng Anh là gì?

Van sang số Tiếng Anh có nghĩa là Change valve.

Ý nghĩa – Giải thích

Change valve nghĩa là Van sang số..

Đây là cách dùng Change valve. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Change valve là gì? (hay giải thích Van sang số. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Change valve là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Change valve / Van sang số.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Change valve mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Change valve .

Read More:   年工资 tiếng trung là gì?
Check Also
Close
Back to top button