Centroid lies

Rate this post

Centroid lies là gì?

Centroid lies có nghĩa là Trục trung tâm

Centroid lies có nghĩa là Trục trung tâm
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Chưa được phân loại.

Trục trung tâm Tiếng Anh là gì?

Trục trung tâm Tiếng Anh có nghĩa là Centroid lies.

Ý nghĩa – Giải thích

Centroid lies nghĩa là Trục trung tâm.

Đây là cách dùng Centroid lies. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Chưa được phân loại Centroid lies là gì? (hay giải thích Trục trung tâm nghĩa là gì?) . Định nghĩa Centroid lies là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Centroid lies / Trục trung tâm. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Centroid lies mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Centroid lies .

Read More:   Crane beam
Check Also
Close
Back to top button