Ceiling frame

Rate this post

Ceiling frame là gì?

Ceiling frame có nghĩa là Khung trần

Ceiling frame có nghĩa là Khung trần
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Chưa được phân loại.

Khung trần Tiếng Anh là gì?

Khung trần Tiếng Anh có nghĩa là Ceiling frame.

Ý nghĩa – Giải thích

Ceiling frame nghĩa là Khung trần.

Đây là cách dùng Ceiling frame. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Chưa được phân loại Ceiling frame là gì? (hay giải thích Khung trần nghĩa là gì?) . Định nghĩa Ceiling frame là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Ceiling frame / Khung trần. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Ceiling frame mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Ceiling frame .

Read More:   https://Website của chúng tôi/splicing-thread-tieng-anh-giay-da-may-mac/
Back to top button