Casting schedule

Rate this post

Casting schedule là gì?

Casting schedule có nghĩa là Thời gian biểu của việc đổ bê tông

Casting schedule có nghĩa là Thời gian biểu của việc đổ bê tông
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Chưa được phân loại.

Thời gian biểu của việc đổ bê tông Tiếng Anh là gì?

Thời gian biểu của việc đổ bê tông Tiếng Anh có nghĩa là Casting schedule.

Ý nghĩa – Giải thích

Casting schedule nghĩa là Thời gian biểu của việc đổ bê tông.

Đây là cách dùng Casting schedule. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Chưa được phân loại Casting schedule là gì? (hay giải thích Thời gian biểu của việc đổ bê tông nghĩa là gì?) . Định nghĩa Casting schedule là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Casting schedule / Thời gian biểu của việc đổ bê tông. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Casting schedule mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Casting schedule .

Read More:   Cyanoacrylates (n)
Check Also
Close
Back to top button