Casting off

Rate this post

Casting off là gì?

Casting off có nghĩa là (n) Sự bỏ bớt vòng

Casting off có nghĩa là (n) Sự bỏ bớt vòng.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Giày da may mặc.

(n) Sự bỏ bớt vòng Tiếng Anh là gì?

(n) Sự bỏ bớt vòng Tiếng Anh có nghĩa là Casting off.

Ý nghĩa – Giải thích

Casting off nghĩa là (n) Sự bỏ bớt vòng..

Đây là cách dùng Casting off. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Giày da may mặc Casting off là gì? (hay giải thích (n) Sự bỏ bớt vòng. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Casting off là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Casting off / (n) Sự bỏ bớt vòng.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Casting off mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Casting off .

Read More:   Commander
Check Also
Close
Back to top button