cash cow Tiếng Anh là gì?

Rate this post

cash cow Tiếng Anh là gì?

cash cow Tiếng Anh có nghĩa là Một nguồn thu nhập đáng tin cậy; một sản phẩm hoặc dịch vụ kiếm tiền

cash cow Tiếng Anh có nghĩa là Một nguồn thu nhập đáng tin cậy; một sản phẩm hoặc dịch vụ kiếm tiền. Thành ngữ Tiếng Anh.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực .

Một nguồn thu nhập đáng tin cậy; một sản phẩm hoặc dịch vụ kiếm tiền Tiếng Anh là gì?

Một nguồn thu nhập đáng tin cậy; một sản phẩm hoặc dịch vụ kiếm tiền Tiếng Anh có nghĩa là cash cow Tiếng Anh.

Ý nghĩa – Giải thích

cash cow Tiếng Anh nghĩa là Một nguồn thu nhập đáng tin cậy; một sản phẩm hoặc dịch vụ kiếm tiền. Thành ngữ Tiếng Anh..

Đây là cách dùng cash cow Tiếng Anh. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ cash cow Tiếng Anh là gì? (hay giải thích Một nguồn thu nhập đáng tin cậy; một sản phẩm hoặc dịch vụ kiếm tiền. Thành ngữ Tiếng Anh. nghĩa là gì?) . Định nghĩa cash cow Tiếng Anh là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng cash cow Tiếng Anh / Một nguồn thu nhập đáng tin cậy; một sản phẩm hoặc dịch vụ kiếm tiền. Thành ngữ Tiếng Anh.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Read More:   Diplomacy

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề cash cow Tiếng Anh là gì? mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về cash cow Tiếng Anh là gì?.

Check Also
Close
Back to top button