Carmine

Rate this post

Carmine là gì?

Carmine có nghĩa là (n) Màu yên chi đỏ tía

Carmine có nghĩa là (n) Màu yên chi đỏ tía
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Giày da may mặc.

(n) Màu yên chi đỏ tía Tiếng Anh là gì?

(n) Màu yên chi đỏ tía Tiếng Anh có nghĩa là Carmine.

Ý nghĩa – Giải thích

Carmine nghĩa là (n) Màu yên chi đỏ tía.

Đây là cách dùng Carmine. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Giày da may mặc Carmine là gì? (hay giải thích (n) Màu yên chi đỏ tía nghĩa là gì?) . Định nghĩa Carmine là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Carmine / (n) Màu yên chi đỏ tía. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Carmine mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Carmine .

Read More:   Stop the fuel system leak test
Check Also
Close
Back to top button