Cargo Outturn Report

Rate this post

Cargo Outturn Report là gì?

Cargo Outturn Report có nghĩa là Biên bản hàng hư hỏng, đổ vỡ

Cargo Outturn Report có nghĩa là Biên bản hàng hư hỏng, đổ vỡ
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Chưa được phân loại.

Biên bản hàng hư hỏng, đổ vỡ Tiếng Anh là gì?

Biên bản hàng hư hỏng, đổ vỡ Tiếng Anh có nghĩa là Cargo Outturn Report.

Ý nghĩa – Giải thích

Cargo Outturn Report nghĩa là Biên bản hàng hư hỏng, đổ vỡ.

Đây là cách dùng Cargo Outturn Report. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Chưa được phân loại Cargo Outturn Report là gì? (hay giải thích Biên bản hàng hư hỏng, đổ vỡ nghĩa là gì?) . Định nghĩa Cargo Outturn Report là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Cargo Outturn Report / Biên bản hàng hư hỏng, đổ vỡ. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Cargo Outturn Report mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Cargo Outturn Report .

Read More:   掰开 là gì?
Check Also
Close
Back to top button