Car tyre

Rate this post

Car tyre là gì?

Car tyre có nghĩa là Vỏ xe

Car tyre có nghĩa là Vỏ xe.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Vỏ xe Tiếng Anh là gì?

Vỏ xe Tiếng Anh có nghĩa là Car tyre.

Ý nghĩa – Giải thích

Car tyre nghĩa là Vỏ xe..

Đây là cách dùng Car tyre. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Car tyre là gì? (hay giải thích Vỏ xe. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Car tyre là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Car tyre / Vỏ xe.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Car tyre mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Car tyre .

Read More:   茶荣省 tiếng trung là gì?
Check Also
Close
Back to top button