Captive

Rate this post

Captive là gì?

Captive có nghĩa là Cố định, bắt chặt (vào vị trí mong muốn)

Captive có nghĩa là Cố định, bắt chặt (vào vị trí mong muốn).
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Cố định, bắt chặt (vào vị trí mong muốn) Tiếng Anh là gì?

Cố định, bắt chặt (vào vị trí mong muốn) Tiếng Anh có nghĩa là Captive.

Ý nghĩa – Giải thích

Captive nghĩa là Cố định, bắt chặt (vào vị trí mong muốn)..

Đây là cách dùng Captive. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Captive là gì? (hay giải thích Cố định, bắt chặt (vào vị trí mong muốn). nghĩa là gì?) . Định nghĩa Captive là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Captive / Cố định, bắt chặt (vào vị trí mong muốn).. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Captive mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Captive .

Read More:   Technical fibre
Check Also
Close
Back to top button