Camshaft journal in cylinder head

Rate this post

Camshaft journal in cylinder head là gì?

Camshaft journal in cylinder head có nghĩa là Cổ trục cam trong nắp máy

Camshaft journal in cylinder head có nghĩa là Cổ trục cam trong nắp máy.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Cổ trục cam trong nắp máy Tiếng Anh là gì?

Cổ trục cam trong nắp máy Tiếng Anh có nghĩa là Camshaft journal in cylinder head.

Ý nghĩa – Giải thích

Camshaft journal in cylinder head nghĩa là Cổ trục cam trong nắp máy..

Đây là cách dùng Camshaft journal in cylinder head. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Camshaft journal in cylinder head là gì? (hay giải thích Cổ trục cam trong nắp máy. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Camshaft journal in cylinder head là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Camshaft journal in cylinder head / Cổ trục cam trong nắp máy.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Read More:   Dinamic force

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Camshaft journal in cylinder head mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Camshaft journal in cylinder head.

Back to top button