Camshaft bearing journal clearance

Rate this post

Camshaft bearing journal clearance là gì?

Camshaft bearing journal clearance có nghĩa là Khe hở ổ đỡ cổ trục cam

Camshaft bearing journal clearance có nghĩa là Khe hở ổ đỡ cổ trục cam.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Khe hở ổ đỡ cổ trục cam Tiếng Anh là gì?

Khe hở ổ đỡ cổ trục cam Tiếng Anh có nghĩa là Camshaft bearing journal clearance.

Ý nghĩa – Giải thích

Camshaft bearing journal clearance nghĩa là Khe hở ổ đỡ cổ trục cam..

Đây là cách dùng Camshaft bearing journal clearance. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Camshaft bearing journal clearance là gì? (hay giải thích Khe hở ổ đỡ cổ trục cam. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Camshaft bearing journal clearance là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Camshaft bearing journal clearance / Khe hở ổ đỡ cổ trục cam.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Camshaft bearing journal clearance mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Camshaft bearing journal clearance .

Read More:   Wrong color
Check Also
Close
Back to top button