Calcium aluminates cement

5/5 - (1 bình chọn)

Calcium aluminates cement là gì?

Calcium aluminates cement có nghĩa là Xi măng aluminat canxi

Calcium aluminates cement có nghĩa là Xi măng aluminat canxi
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Chưa được phân loại.

Xi măng aluminat canxi Tiếng Anh là gì?

Xi măng aluminat canxi Tiếng Anh có nghĩa là Calcium aluminates cement.

Ý nghĩa – Giải thích

Calcium aluminates cement nghĩa là Xi măng aluminat canxi.

Đây là cách dùng Calcium aluminates cement. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Chưa được phân loại Calcium aluminates cement là gì? (hay giải thích Xi măng aluminat canxi nghĩa là gì?) . Định nghĩa Calcium aluminates cement là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Calcium aluminates cement / Xi măng aluminat canxi. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Calcium aluminates cement mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Calcium aluminates cement .

Read More:   抱小孩 là gì?
Check Also
Close
Back to top button