Butterfly nut

Rate this post

Butterfly nut là gì?

Butterfly nut có nghĩa là Đai ốc có cánh (ốc bướm)

Butterfly nut có nghĩa là Đai ốc có cánh (ốc bướm).
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Đai ốc có cánh (ốc bướm) Tiếng Anh là gì?

Đai ốc có cánh (ốc bướm) Tiếng Anh có nghĩa là Butterfly nut.

Ý nghĩa – Giải thích

Butterfly nut nghĩa là Đai ốc có cánh (ốc bướm)..

Đây là cách dùng Butterfly nut. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Butterfly nut là gì? (hay giải thích Đai ốc có cánh (ốc bướm). nghĩa là gì?) . Định nghĩa Butterfly nut là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Butterfly nut / Đai ốc có cánh (ốc bướm).. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Butterfly nut mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Butterfly nut .

Read More:   Aeration
Check Also
Close
  • Cottage
Back to top button