Butt joint or weld

Rate this post

Butt joint or weld là gì?

Butt joint or weld có nghĩa là Mối hàn

Butt joint or weld có nghĩa là Mối hàn.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Mối hàn Tiếng Anh là gì?

Mối hàn Tiếng Anh có nghĩa là Butt joint or weld.

Ý nghĩa – Giải thích

Butt joint or weld nghĩa là Mối hàn..

Đây là cách dùng Butt joint or weld. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Butt joint or weld là gì? (hay giải thích Mối hàn. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Butt joint or weld là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Butt joint or weld / Mối hàn.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Butt joint or weld mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Butt joint or weld .

Read More:   Archie’s equation
Check Also
Close
Back to top button