builder’s hoist

Rate this post

Builder’s hoist là gì?

Builder’s hoist có nghĩa là Máy nâng dùng trong xây dựng

Builder’s hoist có nghĩa là Máy nâng dùng trong xây dựng
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Chưa được phân loại.

Máy nâng dùng trong xây dựng Tiếng Anh là gì?

Máy nâng dùng trong xây dựng Tiếng Anh có nghĩa là Builder’s hoist.

Ý nghĩa – Giải thích

Builder’s hoist nghĩa là Máy nâng dùng trong xây dựng.

Đây là cách dùng Builder’s hoist. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Chưa được phân loại Builder’s hoist là gì? (hay giải thích Máy nâng dùng trong xây dựng nghĩa là gì?) . Định nghĩa Builder’s hoist là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Builder’s hoist / Máy nâng dùng trong xây dựng. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề  builder’s hoist mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về  builder’s hoist .

Read More:   Diamond heel
Check Also
Close
Back to top button