Bucket wheel excavator

Rate this post

Bucket wheel excavator là gì?

Bucket wheel excavator có nghĩa là Máy đào có các gầu bắt vào bánh quay

Bucket wheel excavator có nghĩa là Máy đào có các gầu bắt vào bánh quay
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Chưa được phân loại.

Máy đào có các gầu bắt vào bánh quay Tiếng Anh là gì?

Máy đào có các gầu bắt vào bánh quay Tiếng Anh có nghĩa là Bucket wheel excavator.

Ý nghĩa – Giải thích

Bucket wheel excavator nghĩa là Máy đào có các gầu bắt vào bánh quay.

Đây là cách dùng Bucket wheel excavator. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Chưa được phân loại Bucket wheel excavator là gì? (hay giải thích Máy đào có các gầu bắt vào bánh quay nghĩa là gì?) . Định nghĩa Bucket wheel excavator là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Bucket wheel excavator / Máy đào có các gầu bắt vào bánh quay. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Read More:   https://Website của chúng tôi/eopjeogkwa-tuip-seongkwapyeongka-tieng-han-la-gi/

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Bucket wheel excavator mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Bucket wheel excavator .

Check Also
Close
  • Unknot
Back to top button