Broad flange beam

Rate this post

Broad flange beam là gì?

Broad flange beam có nghĩa là dầm có cánh bản rộng (Dầm I, T)

Broad flange beam có nghĩa là dầm có cánh bản rộng (Dầm I, T)
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Chưa được phân loại.

dầm có cánh bản rộng (Dầm I, T) Tiếng Anh là gì?

dầm có cánh bản rộng (Dầm I, T) Tiếng Anh có nghĩa là Broad flange beam.

Ý nghĩa – Giải thích

Broad flange beam nghĩa là dầm có cánh bản rộng (Dầm I, T).

Đây là cách dùng Broad flange beam. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Chưa được phân loại Broad flange beam là gì? (hay giải thích dầm có cánh bản rộng (Dầm I, T) nghĩa là gì?) . Định nghĩa Broad flange beam là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Broad flange beam / dầm có cánh bản rộng (Dầm I, T). Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Broad flange beam mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Broad flange beam .

Read More:   Fuel supply
Check Also
Close
Back to top button