Break even revenue là gì?

Rate this post

Break even revenue là gì?

Break even revenue có nghĩa là doanh thu hòa vốn là doanh thu tại mức sản lượng hòa vốn

Break even revenue có nghĩa là doanh thu hòa vốn là doanh thu tại mức sản lượng hòa vốn
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh tế tài chính.

doanh thu hòa vốn là doanh thu tại mức sản lượng hòa vốn Tiếng Anh là gì?

doanh thu hòa vốn là doanh thu tại mức sản lượng hòa vốn Tiếng Anh có nghĩa là Break even revenue.

Ý nghĩa – Giải thích

Break even revenue nghĩa là doanh thu hòa vốn là doanh thu tại mức sản lượng hòa vốn.

Đây là cách dùng Break even revenue. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kinh tế tài chính Break even revenue là gì? (hay giải thích doanh thu hòa vốn là doanh thu tại mức sản lượng hòa vốn nghĩa là gì?) . Định nghĩa Break even revenue là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Break even revenue / doanh thu hòa vốn là doanh thu tại mức sản lượng hòa vốn. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Read More:   洁癖 là gì?

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Break even revenue là gì? mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Break even revenue là gì?.

Check Also
Close
  • Stress
Back to top button