Brand

Rate this post

Brand là gì?

Brand có nghĩa là (n) Nhãn, mác, loại hàng

Brand có nghĩa là (n) Nhãn, mác, loại hàng.
Verb: Ghi nhãn, ghi mác.
– Branded goods: Hàng hóa có nhãn mác.
– Branding machine: Thiết bị đánh dấu.
– Brand mark: Nhãn thương phẩm.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Giày da may mặc.

(n) Nhãn, mác, loại hàng Tiếng Anh là gì?

(n) Nhãn, mác, loại hàng Tiếng Anh có nghĩa là Brand.

Ý nghĩa – Giải thích

Brand nghĩa là (n) Nhãn, mác, loại hàng.
Verb: Ghi nhãn, ghi mác.
– Branded goods: Hàng hóa có nhãn mác.
– Branding machine: Thiết bị đánh dấu.
– Brand mark: Nhãn thương phẩm..

Đây là cách dùng Brand. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Giày da may mặc Brand là gì? (hay giải thích (n) Nhãn, mác, loại hàng.
Verb: Ghi nhãn, ghi mác.
– Branded goods: Hàng hóa có nhãn mác.
– Branding machine: Thiết bị đánh dấu.
– Brand mark: Nhãn thương phẩm. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Brand là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Brand / (n) Nhãn, mác, loại hàng.
Verb: Ghi nhãn, ghi mác.
– Branded goods: Hàng hóa có nhãn mác.
– Branding machine: Thiết bị đánh dấu.
– Brand mark: Nhãn thương phẩm.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Read More:   https://Website của chúng tôi/designated-services-tieng-anh-xay-dung-cau-duong/

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Brand mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Brand .

Check Also
Close
Back to top button