Botanical name (n)

Rate this post

Botanical name (n) là gì?

Botanical name (n) có nghĩa là Tên khoa học của thực vật học

Botanical name (n) có nghĩa là Tên khoa học của thực vật học
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Gỗ.

Tên khoa học của thực vật học Tiếng Anh là gì?

Tên khoa học của thực vật học Tiếng Anh có nghĩa là Botanical name (n).

Ý nghĩa – Giải thích

Botanical name (n) nghĩa là Tên khoa học của thực vật học.

Đây là cách dùng Botanical name (n). Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Gỗ Botanical name (n) là gì? (hay giải thích Tên khoa học của thực vật học nghĩa là gì?) . Định nghĩa Botanical name (n) là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Botanical name (n) / Tên khoa học của thực vật học. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Botanical name (n) mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Botanical name (n) .

Read More:   Crash recorder
Check Also
Close
Back to top button