Boring machine

Rate this post

Boring machine là gì?

Boring machine có nghĩa là ống lót doa lỗ

Boring machine có nghĩa là ống lót doa lỗ
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Cơ khí.

ống lót doa lỗ Tiếng Anh là gì?

ống lót doa lỗ Tiếng Anh có nghĩa là Boring machine.

Ý nghĩa – Giải thích

Boring machine nghĩa là ống lót doa lỗ.

Đây là cách dùng Boring machine. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Cơ khí Boring machine là gì? (hay giải thích ống lót doa lỗ nghĩa là gì?) . Định nghĩa Boring machine là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Boring machine / ống lót doa lỗ. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Boring machine mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Boring machine .

Read More:   Introduce
Check Also
Close
Back to top button