Bolt with captive plain washer

Rate this post

Bolt with captive plain washer là gì?

Bolt with captive plain washer có nghĩa là Bulông với vòng đệm giữ chặt đầu

Bolt with captive plain washer có nghĩa là Bulông với vòng đệm giữ chặt đầu.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Bulông với vòng đệm giữ chặt đầu Tiếng Anh là gì?

Bulông với vòng đệm giữ chặt đầu Tiếng Anh có nghĩa là Bolt with captive plain washer.

Ý nghĩa – Giải thích

Bolt with captive plain washer nghĩa là Bulông với vòng đệm giữ chặt đầu..

Đây là cách dùng Bolt with captive plain washer. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Bolt with captive plain washer là gì? (hay giải thích Bulông với vòng đệm giữ chặt đầu. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Bolt with captive plain washer là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Bolt with captive plain washer / Bulông với vòng đệm giữ chặt đầu.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Read More:   し ゅ う し ん け い tiếng nhật là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Bolt with captive plain washer mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Bolt with captive plain washer.

Check Also
Close
Back to top button