Boil

Rate this post

Boil là gì?

Boil có nghĩa là Làm sôi

Boil có nghĩa là Làm sôi.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Làm sôi Tiếng Anh là gì?

Làm sôi Tiếng Anh có nghĩa là Boil.

Ý nghĩa – Giải thích

Boil nghĩa là Làm sôi..

Đây là cách dùng Boil. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Boil là gì? (hay giải thích Làm sôi. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Boil là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Boil / Làm sôi.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Boil mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Boil .

Read More:   Landing troops
Check Also
Close
Back to top button