Body system concerns

Rate this post

Body system concerns là gì?

Body system concerns có nghĩa là Những vấn đề quan tâm đến hệ thống thân vỏ xe

Body system concerns có nghĩa là Những vấn đề quan tâm đến hệ thống thân vỏ xe.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Những vấn đề quan tâm đến hệ thống thân vỏ xe Tiếng Anh là gì?

Những vấn đề quan tâm đến hệ thống thân vỏ xe Tiếng Anh có nghĩa là Body system concerns.

Ý nghĩa – Giải thích

Body system concerns nghĩa là Những vấn đề quan tâm đến hệ thống thân vỏ xe..

Đây là cách dùng Body system concerns. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Body system concerns là gì? (hay giải thích Những vấn đề quan tâm đến hệ thống thân vỏ xe. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Body system concerns là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Body system concerns / Những vấn đề quan tâm đến hệ thống thân vỏ xe.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Read More:   鲨鱼 tiếng trung là gì?

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Body system concerns mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Body system concerns .

Check Also
Close
Back to top button