Body sealer types and applications

Rate this post

Body sealer types and applications là gì?

Body sealer types and applications có nghĩa là Các loại chất làm kín thân xe và ứng dụng

Body sealer types and applications có nghĩa là Các loại chất làm kín thân xe và ứng dụng.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Các loại chất làm kín thân xe và ứng dụng Tiếng Anh là gì?

Các loại chất làm kín thân xe và ứng dụng Tiếng Anh có nghĩa là Body sealer types and applications.

Ý nghĩa – Giải thích

Body sealer types and applications nghĩa là Các loại chất làm kín thân xe và ứng dụng..

Đây là cách dùng Body sealer types and applications. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Body sealer types and applications là gì? (hay giải thích Các loại chất làm kín thân xe và ứng dụng. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Body sealer types and applications là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Body sealer types and applications / Các loại chất làm kín thân xe và ứng dụng.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Read More:   Side seam to pocket-top

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Body sealer types and applications mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Body sealer types and applications.

Check Also
Close
Back to top button