Body repairs

Rate this post

Body repairs là gì?

Body repairs có nghĩa là Sửa chữa thân vỏ

Body repairs có nghĩa là Sửa chữa thân vỏ.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Sửa chữa thân vỏ Tiếng Anh là gì?

Sửa chữa thân vỏ Tiếng Anh có nghĩa là Body repairs.

Ý nghĩa – Giải thích

Body repairs nghĩa là Sửa chữa thân vỏ..

Đây là cách dùng Body repairs. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Body repairs là gì? (hay giải thích Sửa chữa thân vỏ. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Body repairs là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Body repairs / Sửa chữa thân vỏ.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Body repairs mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Body repairs .

Read More:   Diphenyl dyestuff
Check Also
Close
Back to top button