Bleeder screw

Rate this post

Bleeder screw là gì?

Bleeder screw có nghĩa là Vít xả gió

Bleeder screw có nghĩa là Vít xả gió.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Vít xả gió Tiếng Anh là gì?

Vít xả gió Tiếng Anh có nghĩa là Bleeder screw.

Ý nghĩa – Giải thích

Bleeder screw nghĩa là Vít xả gió..

Đây là cách dùng Bleeder screw. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Bleeder screw là gì? (hay giải thích Vít xả gió. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Bleeder screw là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Bleeder screw / Vít xả gió.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Bleeder screw mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Bleeder screw .

Read More:   Machine designer
Check Also
Close
  • Flashing
Back to top button