black sheep Tiếng Anh là gì?

Rate this post

black sheep Tiếng Anh là gì?

black sheep Tiếng Anh có nghĩa là Một thành viên không mong muốn của một nhóm, một người không thích, một người nào đó gây ra sự xấu hổ hoặc xấu hổ do lệch lạc

black sheep Tiếng Anh có nghĩa là Một thành viên không mong muốn của một nhóm, một người không thích, một người nào đó gây ra sự xấu hổ hoặc xấu hổ do lệch lạc. Thành ngữ Tiếng Anh.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực .

Một thành viên không mong muốn của một nhóm, một người không thích, một người nào đó gây ra sự xấu hổ hoặc xấu hổ do lệch lạc Tiếng Anh là gì?

Một thành viên không mong muốn của một nhóm, một người không thích, một người nào đó gây ra sự xấu hổ hoặc xấu hổ do lệch lạc Tiếng Anh có nghĩa là black sheep Tiếng Anh.

Ý nghĩa – Giải thích

black sheep Tiếng Anh nghĩa là Một thành viên không mong muốn của một nhóm, một người không thích, một người nào đó gây ra sự xấu hổ hoặc xấu hổ do lệch lạc. Thành ngữ Tiếng Anh..

Đây là cách dùng black sheep Tiếng Anh. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ black sheep Tiếng Anh là gì? (hay giải thích Một thành viên không mong muốn của một nhóm, một người không thích, một người nào đó gây ra sự xấu hổ hoặc xấu hổ do lệch lạc. Thành ngữ Tiếng Anh. nghĩa là gì?) . Định nghĩa black sheep Tiếng Anh là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng black sheep Tiếng Anh / Một thành viên không mong muốn của một nhóm, một người không thích, một người nào đó gây ra sự xấu hổ hoặc xấu hổ do lệch lạc. Thành ngữ Tiếng Anh.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Read More:   多功能舞厅 tiếng trung là gì?

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề black sheep Tiếng Anh là gì? mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về black sheep Tiếng Anh là gì?.

Check Also
Close
  • Retard
Back to top button