Bi-amping là gì?

Rate this post

Bi-amping là gì?

Bi-amping có nghĩa là Âm thanh hai cầu

Bi-amping có nghĩa là Âm thanh hai cầu.
dùng 2 amply để đánh 2 cầu loa. 1 cầu là dải low, còn 1 cầu là dải high mid. Việc chơi này k nhất thiết phải có phân tần chủ động. Chỉ cần loa có 2 cặp cầu loa là được rồi.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Âm thanh.

Âm thanh hai cầu Tiếng Anh là gì?

Âm thanh hai cầu Tiếng Anh có nghĩa là Bi-amping.

Ý nghĩa – Giải thích

Bi-amping nghĩa là Âm thanh hai cầu.
dùng 2 amply để đánh 2 cầu loa. 1 cầu là dải low, còn 1 cầu là dải high mid. Việc chơi này k nhất thiết phải có phân tần chủ động. Chỉ cần loa có 2 cặp cầu loa là được rồi..

Đây là cách dùng Bi-amping. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Âm thanh Bi-amping là gì? (hay giải thích Âm thanh hai cầu.
dùng 2 amply để đánh 2 cầu loa. 1 cầu là dải low, còn 1 cầu là dải high mid. Việc chơi này k nhất thiết phải có phân tần chủ động. Chỉ cần loa có 2 cặp cầu loa là được rồi. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Bi-amping là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Bi-amping / Âm thanh hai cầu.
dùng 2 amply để đánh 2 cầu loa. 1 cầu là dải low, còn 1 cầu là dải high mid. Việc chơi này k nhất thiết phải có phân tần chủ động. Chỉ cần loa có 2 cặp cầu loa là được rồi.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Read More:   Inflate

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Bi-amping là gì? mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Bi-amping là gì? .

Check Also
Close
Back to top button